top of page
22.06.2020 web-347.jpg

שבוע שיעורי הערב במועדון

שד' שאול המלך 35, ת"א

שבוע שיעורי הערב במועדון

מיקום: DCC STUDIO, שד' שאול המלך 35, תל אביב (החל משעה 17:00, חניה חינם בחניון קרן הקריה בסמוך לסטודיו)

מועדי השיעורים: 05-09.07.2020

שעות השיעורים: 17:30-22:00/22:15

עלויות השיעורים:

שיעור בודד - 60 ש"ח

כרטיסיית 4 שיעורים - 190 ש"ח

*הכרטיסיה בתוקף עבור שיעורי הערב בתקופה זו בלבד. כניסה שלא תנוצל במהלך התקופה הנ"ל, לא ניתן יהיה לעשות בה שימוש במועד מאוחר יותר בשיעורים הקבועים בסטודיו.

**רכישת שיעור בודד/כרטיסיה הינם אישיים בלבד ואין אפשרות להעביר את זכות השימוש בהם לאדם אחר.

***ההרשמה לשיעור כרוכה באישור צוות המועדון.

****לא יינתן החזר כספי מכל סיבה שהיא. אי הגעה לשיעור אשר נרכש מראש לא יאפשר החזר כספי כלשהו.

*****מספר המקומות בכל שיעור מוגבל, מהרו להבטיח את מקומכם.

******צוות המורים ומערכת השעות נתונים לשינוי ע"פ שיקול דעתם של הנהלת הקורס. ט.ל.ח

מערכת השעות

bottom of page