top of page

FALLING

כוריאוגרפיה: דפי אלטבב

בי"ס: דבלופה, בהנהלת מיכל וולף ואורנה קוגלר

שיתוף התמונות ברשתות החברתיות מותנה בתיוג המועדון dancecommunityclub@ וכתיבת שם הצלם.

צילום: זינה שמש

bottom of page