top of page

מה שחשוב

כוריאגרפיה: דנה רוטנברג

ביצוע: סטודיו דנה

שיתוף התמונות ברשתות החברתיות מותנה בתיוג המועדון dancecommunityclub@ וכתיבת שם הצלם.

צילום: זינה שמש

bottom of page