top of page

Wonderland

כוריאוגרפיה: לי יפה

ביצוע: ליה סתו, ליה הלר, ליהי מזר, ליבי אקרשטיין, טליה שמש ואלה זלצמן

שיתוף התמונות ברשתות החברתיות מותנה בתיוג המועדון dancecommunityclub@ וכתיבת שם הצלם.

צילום: זינה שמש

bottom of page