top of page

פנים מול פנים

כוריאוגרפיה: רביד אברבנל

ביצוע: ענבל ארניה, סטודיו פטיט

שיתוף התמונות ברשתות החברתיות מותנה בתיוג המועדון dancecommunityclub@ וכתיבת שם הצלם.

צילום: זינה שמש

bottom of page