top of page

29% מתחת לקו העוני

כוריאוגרפיה: תות מולאור

ביצוע: להקת "קולפס", בית ספר - ענבר כהן

שיתוף התמונות ברשתות החברתיות מותנה בתיוג המועדון dancecommunityclub@ וכתיבת שם הצלם.

צילום: זינה שמש

bottom of page