top of page

עדי עדיים

כוריאוגרפיה: עדי נאור

ביצוע: עדי נאור, עדי רביב

בי"ס: הסדנה להכשרת רקדנים בחיפה

שיתוף התמונות ברשתות החברתיות מותנה בתיוג המועדון dancecommunityclub@ וכתיבת שם הצלם.

צילום: זינה שמש

bottom of page