top of page

אדיר אדירים, מתוך מונגר

כוריאוגרפיה: ברק מרשל

העמדה: גבע זייברט ואופיר ינאי

בי"ס: זמן תנועה, בהנהלת דגנית סהר

שיתוף התמונות ברשתות החברתיות מותנה בתיוג המועדון dancecommunityclub@ וכתיבת שם הצלם.

צילום: זינה שמש

bottom of page