top of page

nicknames

 

כוריאגרפיה: זואי שקד, נויה שמילוביץ', מעיין צדקה ופלג כהן אלמקיס

ביצוע: זואי שקד, נויה שמילוביץ', מעיין צדקה, פלג כהן אלמקיס, גאיה חפר, אופק גבאי

בי"ס: דרך המחול בהנהלת מיטל יעקב

שיתוף התמונות ברשתות החברתיות מותנה בתיוג המועדון dancecommunityclub@ וכתיבת שם הצלם.

צילום: זינה שמש

bottom of page