TOXIC

כוריאוגרפיה: כרמל פלג ואלישבע גרשבאום

בי"ס: האקדמיה למחול רעננה, בהנהלת רונית ווליצקי

שיתוף התמונות ברשתות החברתיות מותנה בתיוג המועדון dancecommunityclub@ וכתיבת שם הצלם.

צילום: זינה שמש