Say Something

כוריאגרפיה: איתי לביא

ביצוע: לידור בן אלי, אריאל ברונר, ענבל בן ז'קו, שי כהן

שיתוף התמונות ברשתות החברתיות מותנה בתיוג המועדון dancecommunityclub@ וכתיבת שם הצלם.

צילום: זינה שמש

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon