top of page

לא-לה, תופעת יחיד

מאת ובביצוע: ליאת קצור

בליווי הרקדניות: מיכל רוטמן, מאי רזניקוב

שיתוף התמונות ברשתות החברתיות מותנה בתיוג המועדון dancecommunityclub@ וכתיבת שם הצלם.

צילום: זינה שמש

bottom of page