badlands

כוריאוגרפיה: לי (ליקי) יופה

בי"ס: Wonderland, בהנהלת לי יופה

שיתוף התמונות ברשתות החברתיות מותנה בתיוג המועדון dancecommunityclub@ וכתיבת שם הצלם.

צילום: זינה שמש