top of page

עבר, הווה, עתיד

כוריאוגרפיה: אופק סבטי

ביצוע: מאיה מזא"ה

בי"ס: רשת מתנ"סים קרית טבעון, בהנהלת לבנה קוראין

שיתוף התמונות ברשתות החברתיות מותנה בתיוג המועדון dancecommunityclub@ וכתיבת שם הצלם.

צילום: זינה שמש

bottom of page