top of page

פסיבית ?

כוריאוגרפיה: רוני חדש

בי"ס: סטודיו soul, בהנהלת דפי שדה

שיתוף התמונות ברשתות החברתיות מותנה בתיוג המועדון dancecommunityclub@ וכתיבת שם הצלם.

צילום: זינה שמש

bottom of page