top of page

מיכאל מילר

על האומן |

יפורסם בקרוב

על הסדנה |

סדנת תנועה מיכאל מילר - נושא הסדנא - מחול , אמנות של שינויים ודינמיקה
בסדנה נעבוד על מספר אלמנטים:

  • כיוונים במרחב ושימוש בהם ליצירת הרגשה

  • מהירות כיוצרת אותנטיות, אמירה נוקבת והערכה מצד הקהל

  • הכל קורה על הבמה - איך מנצלים כל רגע ורגע ביצירות שמבוססות על המון תנועה ופחות משחק

  • האם אני זוכר או אני מרגיש?

נעבור על חומרים מאתגרים ולאחר שנחווה את הקושי המובנה שבהם נענה על השאלות האלו בהקשר של ביצוע, של יצירה כוריאוגרפיה, מה מעסיק אותי כיוצר - או במשפט - למה אני אוהב לעשות את החיים קשים.

ספר/סרט שנותנים לך השראה |

"אמנות האהבה"

משפט שמלווה אותי |

"כל דבר שישנו במציאות, הן טוב והן רע, ואפילו היותר רע ומזיק שבעולם - יש לו זכות קיום, ואסור להשחיתו ולבערו כליל מן העולם - - - אלא שמוטל עלינו רק לתקנו, ולהביאו למוטב."

(בעל הסולם, מאמר השלום בעולם)

פרטי הסדנה |

16.03.2018

13:00-15:00

בית המועדון, תוצרת הארץ 1, תל אביב

bottom of page