Dcc_gala_33-14.jpg

הופעות בהנחה

GENDEROSITY

להקת המחול פרסקו

מועדי המופע: 03/06/2021, 21:00

מיקום: מרכז סוזן דלל

מחיר לחברי מועדון: 83-140 ש"ח

מחיר רגיל: 110-140 ש"ח

 

לחודים

להקת קולבן דאנס

מועדי המופע: 05/06/2021, 21:00

מיקום: מרכז סוזן דלל

מחיר לחברי מועדון: 60-140 ש"ח

מחיר רגיל: 110-140 ש"ח

 

ג'ירפות

עופרה לוי יהודאי

מועדי המופע: 06/06/2021, 20:30

מיקום: מרכז סוזן דלל

מחיר לחברי מועדון: 60-120 ש"ח

מחיר רגיל: 90-120 ש"ח

 

שובו של חד הקרן

תיאטרון מחול ירושלים

מועדי המופע: 07/06/2021, 20:00

מיקום: מרכז סוזן דלל

מחיר לחברי מועדון: 60-90 ש"ח

מחיר רגיל: 75-90 ש"ח

 

זעם

להקת המחול קמע

מועדי המופע: 08/06/2021, 21:00

מיקום: מרכז סוזן דלל

מחיר לחברי מועדון: 70-140 ש"ח

מחיר רגיל: 110-140 ש"ח

 

זעם

להקת המחול קמע

מועדי המופע: 09/06/2021, 21:00

מיקום: מרכז סוזן דלל

מחיר לחברי מועדון: 70-140 ש"ח

מחיר רגיל: 110-140 ש"ח

 

MADRUBA

דורין כהן ניסן

מועדי המופע: 11/06/2021, 14:00

מיקום: תאטרון ענבל

מחיר לחברי מועדון: 70 ש"ח

מחיר רגיל: 80 ש"ח

 

דירת שני חדרים

ניב שינפלד, אורן לאור

מועדי המופע: 11/06/2021, 14:00

מיקום: תאטרון תמונע

מחיר לחברי מועדון: 40 ש"ח

מחיר רגיל: 50 ש"ח

 

כח האיזון: SHAPE ON US

להקת המחול ורטיגו

מועדי המופע: 23/06/2021, 18:00

מיקום: מרכז סוזן דלל

מחיר לחברי מועדון: 77-98 ש"ח

מחיר רגיל: 110-140 ש"ח

 

אזרח טוב

להקת המחול הקיבוצית

מועדי המופע: 14/06/2021, 21:00

מיקום: מרכז סוזן דלל

מחיר לחברי מועדון: 80-159 ש"ח

מחיר רגיל: 125-159 ש"ח

 

אזרח טוב

להקת המחול הקיבוצית

מועדי המופע: 15/06/2021, 21:00

מיקום: מרכז סוזן דלל

מחיר לחברי מועדון: 80-159 ש"ח

מחיר רגיל: 125-159 ש"ח

 

רקדנים על הקצה

תיאטרון מחול ירושלים

מועדי המופע: 16/06/2021, 20:00

מיקום: מרכז סוזן דלל

מחיר לחברי מועדון: 50 ש"ח

מחיר רגיל: 60 ש"ח

 

פולשים לחלל

תיאטרון מחול אבשלום פולק

מועדי המופע: 18/06/2021, 21:00

מיקום: מרכז סוזן דלל

מחיר לחברי מועדון: 90 ש"ח

מחיר רגיל: 110 ש"ח

 

כח האיזון: SHAPE ON US

להקת המחול ורטיגו

מועדי המופע: 24/06/2021, 18:00

מיקום: מרכז סוזן דלל

מחיר לחברי מועדון: 77-98 ש"ח

מחיר רגיל: 110-140 ש"ח

 

לכת

להקת ענבל

מועדי המופע: 24/06/2021, 21:00

מיקום: תאטרון ענבל

מחיר לחברי מועדון: 80 ש"ח

מחיר רגיל: 120 ש"ח

 

ספינת השוטים

ניב שינפלד, אורן לאור

מועדי המופע: 25/06/2021, 14:00

מיקום: תאטרון תמונע

מחיר לחברי מועדון: 40 ש"ח

מחיר רגיל: 50 ש"ח

 

לכת

להקת ענבל

מועדי המופע: 25/06/2021, 14:00

מיקום: תאטרון ענבל

מחיר לחברי מועדון: 80 ש"ח

מחיר רגיל: 120 ש"ח

 

על גופתי המתה

אודליה קופרברג

מועדי המופע: 26/06/2021, 20:30

מיקום: מרכז סוזן דלל

מחיר לחברי מועדון: 65 ש"ח

מחיר רגיל: 65 ש"ח

 

לחודים

להקת קולבן דאנס

מועדי המופע: 26/06/2021, 21:00

מיקום: מרכז סוזן דלל

מחיר לחברי מועדון: 60-140 ש"ח

מחיר רגיל: 110-140 ש"ח