שיתוף התמונות ברשתות החברתיות מותנה בתיוג המועדון dancecommunityclub@