top of page

המכינה

הכנה לאודישנים ולמסלולי הכשרה

אפריל-יוני 2018

אודות המכינה

המכינה מיועדת לרקדנים ותלמידי מחול המעוניינים לקבל כלים נוספים בהכנה לאודישנים עבור פרויקטים ומסלולי הכשרה אחרים ובעבור רקדנים ותלמידי מחול אשר התקבלו למסלולים ומעוניינים להתכונן אליהם.

ההשתתפות בהכשרה הינה מגיל 18 ומעלה.

ההשתתפות בהכשרה הינה מחויבת עבור כל תקופת ההכשרה. אין אפשרות להשתתף על בסיס חודשי בלבד.

 

ההכשרה תכלול שיעורים וסדנאות עם מורים לבלט קלאסי, מחול מודרני, יוצרים ושיעורי הכנה לאודישנים עם רקדנים, מורים, יוצרים ושחקנים המתמחים בתחום.

ימי ההכשרה יהיו ימים ראשון-רביעי בחודשים אפריל עד יוני 2018 בשעות הבוקר והצהריים.

נוסף לכך, תינתן למשתתפים האפשרות להשתתף בשיעורים וסדנאות מועדון קהילת המחול בתקופה זמן המכינה ללא תוספת תשלום (מסלול ה-VIP).

מידע אודות האודישן:

נותרו מקומות אחרונים למכינה. ניתן לקיים אודישן פרטי.

ההשתתפות באודישן הינה כרוכה בתשלום דמי השתתפות בסך 30 ש"ח למשתתף.

על מנת לסיים את תהליך הרישום, יש להסדיר את התשלום לאודישן מראש. לא ניתן יהיה לשמור מקום למשתתף/ת על בסיס רישום בלבד, אלא בתנאי שהוסדר גם התשלום.

bottom of page