top of page

קורס מרכז 2018 - אביחי ניצן

שיתוף התמונות ברשתות החברתיות מותנה בתיוג המועדון dancecommunityclub@ וכתיבת שם הצלם.

צילום: אביחי ניצן

bottom of page